Wednesday, August 3, 2011

Menentukan Sikap

Suatu yang menarik dalam usia semuda 20 tahun saya telah menentukan sikap terhadap sesuatu perkara. Sikap sama ada menerima atau menolak amat jelas. Penentuan sikap menjadi lebih cantik sekiranya berasaskan ketetapan maha pencipta dan sunnah pesuruh-Nya. Kisar hidup kita manusia hanya berlegar pada soal wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Itulah prinsip dalam menentukan sikap. Dalam kelapangan biasa soal wajib, sunat, harus, makruh dan haram tidak pernah berubah. Sikap jauh kita daripada perkara ini menyebabkan kita kadang kala gagal menentukan sikap, ditambah pula dengan kecelaruan pelbagai idealisme manusia seperti pluralisme, liberalisme, sekularisme, sosialisme, komunisme dan banyak lagi isme yang terhasil daripada logik akal manusia. Sedar atau tidak kadang kala keputusan kita berasaskan idealisme ini jika dihalusi dengan baik. Hakikat bila dikaji semua boleh dikatakan datang asalnya daripada yahudi. Karl Marx pengasas komunisme asalnya keturunannya yahudi yang terseksa, lahirnya idealisme marx kerana penyeksaan tersebut jadi manusia perlu hidup tanpa kelas-kelas dalam masyarakat menyamai ideal sosialisme. Pratik ekonominya, sistem komunis berkerajaan yang menjaga kebajikan rakyat, rakyat tiada kuasa menentukan pilihan, menentukan harga barang, tiada kuasa membuat keputusan ekonomi dan sistem ekonominya secara sempurna berjalan tanpa wujud persaingan kerana semua kegiatan ekonomi ditentukan oleh kerajaan.

Sistem kapitalis atau pemodal atau sekular, operasi ekonominya berasaskan permintaan dan penawaran yang mewakili pengguna dan pengeluar. Harga barang ditentukan melalui proses mekanisme pasaran, iaitu interaksi antara pengguna dan pengeluar tadi. Keputusan ekonomi bebas dibuat oleh isi rumah dan firma. Secara sempurnanya walaupun wujud kerajaan dalam ekonomi tetapi hanya bertindak sebagai pemerhati tidak sebagai "check and balance". Sistem ekonomi berorientasikan keuntungan semaksimum mungkin. Persaingan wujud secara hebat sama ada secara bermoral atau tidak. Unsur riba berlaku secara meluas kerana motif ekonomi yang berlandaskan keuntungan semaksimum mungkin tadi.

Idealisme sekular dan liberal banyak mempengaruhi sikap kita. Ambil saja contoh apabila berhadapan dengan isu guru berasmara dengan muridnya di sekolah. Sikap kita pelbagai, ada berpendapat perlu ditangani dengan menyembunyikan kebenaran dan biar peristiwa berlalu melalui masa. Bumi mana yang tidak ditimpa hujan, laut mana tidak bergelora dan manusia mana yang tidak melakukan dosa. Kesalahan pertama kali walaupun besar tidak perlu dihukum. Sesetengah berpendapat perlu dihukum kerana nafsu melebihi kewarasan akal seorang guru. Perlu dihukum kerana terdapat unsur-unsur ke arah mengalakkan perlakuan hina dengan memberi ruang kepada perlakuan tersebut. Pendapat lain pula mengatakan biarlah diri dia, lagipun berlaku dalam keadaan suka sama suka. Itu hak peribadinya. Yang menjadi soal di sini sikap kita, kita hanya perlu satu sikap tidak boleh banyak sikap kerana banyak sikap memberi lambang diri tidak berpendirian. Manusia yang tiada pendirian sebenar sukar dalam memimpin kerana dia terlalu melihat dari banyak sudut pada masalah yang jelas dan terang. Melihat semua mempunyai kebenaran kerana pengaruh idealisme yang terlalu pelbagai. Ambil saja kisah Aisyah difitnah berhubung sulit dengan salah seorang sahabat, baginda nabi mengambil pendekatan diam dan fikir. Bila sampai kemuncaknya baginda mengambil keputusan untuk memisahkan Aisyah dari diri baginda kerana perbuatan tersebut memberi kesan kepada syiar Islam. Penting di sini ialah syiar islam bukan lagi hubungan, walaupun baginda menyayangi Aisyah ada yang lebih penting berbanding perasaan. Analoginya jika berpandukan kes asmara tadi yang penting bukan lagi guru dan murid berkenaan tetapi institusi sekolah dan guru-guru lain yang perlu dijaga daripada kesan kes berkenaan. Sekolah sebagai institusi yang menyebarkan nilai-nilai murni masyarakat, perbuatan yang menyalahi nilai-nilai murni masyarakat di sekolah perlu penentuan sikap yang jelas. Selalunya kita cuba menjaga kumpulan minoriti berbanding majoriti konsep ini telah menyamai idealisme sekular, mementingkan golongan pemodal berbanding golongan yang menjadi pengguna. Akhirnya, kesan banyak diterima oleh golongan pengguna tadi. Sekolah yang menerima dan mengalakkan budaya ke arah perlakuan seks secara bebas. Akhirnya, timbul unsur kebanggaan iblis dalam diri si pelaku.

Mat Zaini Abdullah

No comments:

Post a Comment