Wednesday, October 20, 2010

Rumusan Dapatan Pemeriksaan Di Sekolah Oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti

 1. Pedagogi Berpusatkan Guru
 2. Guru banyak bersyarah
 3. Alat Bantu Mengajar(ABM) kurang digunakan dan banyak tidak sesuai
 4. Kaedah pengajaran tidak pelbagai
 5. Banyak memberi pengetahuan dan kurang memudah cara
 6. Banyak menggunakan kaedah kelas
 7. Tidak mengambil kira kepelbagaian potensi individu
 8. Pemulihan dan pengayaan kurang dijalankan
 9. Banyak menggunakan "stimulus response" sementara prinsip utama pengajaran jarang digunakan
 10. Penyoalan murid banyak menguji ingatan 
 11. Murid kurang diberi latihan
 12. Murid tidak sedar apa yang dipelajari
 13. Murid kurang diberi peluang mengemukakan pendapat dan bersoal jawab
 14. Murid tidak banyak berfikir tentang sesuatu perkara
 15. Aktiviti P & P lebih fokus kepada pengetahuan tambahan
Rumusan ini dibentangkan di Jabatan Pelajaran Kedah pada 20 Oktober 2010. Persoalannya bagaimana kita mampu untuk mengatasi suasana pendidikan sebegini. Seharusnya, pendidikan pada abad ke-21 lain daripada rumusan di atas. Mungkin perlu balik kepada kata-kata Stephen R. Covey, "Think of the end in mind"

No comments:

Post a Comment